• Carrer Nou, 85 Figueres, Girona
  • L-V: 8:00-13:00 - 15:00-19:00
  • 972 50 17 13
  • cintas@tapyc.net

Principals utilitats, usos i llocs de les cintes transportadores

En moltes empreses, indústries i llocs, el paper de les cintes transportadores és molt important perquè tot un procés de transport i emmagatzematge de productes, material i fins i tot persones o animals, pugui realitzar-se de forma ràpida, correcta i alhora controlada.

El principal avantatge d’equipar un procés de fabricació o d’emmagatzematge amb cintes transportadores, és que tenim la possibilitat de transportar els paquets o materials d’un lloc a un altre del procés sense la necessitat exclusiva que hi hagi d’haver una persona que s’encarregui de tot aquest procés.

(més…)

Read More

Com reparar i mantenir correctament una cinta transportadora

Totes les cintes transportadores que s’utilitzen en processos industrials són una part fonamental en el procés de fabricació o producció i requereixen estar constantment en funcionament, per això no es  poden aturar, ja que suposaria grans pèrdues econòmiques per a qualsevol empresa i procés de fabricació.

Les cintes transportadores, en una gran quantitat, estan fabricades amb goma, és probable que amb el pas del temps, es puguin desgastar i amb això tenir un trencament que ens suposaria temps i diners en la seva substitució per una altra nova i tots els perjudicis que això comporta. (més…)

Read More

Tipus d’usos de les cintes i bandes transportadores

Les cintes transportadores, a més de ser usades per a realitzar el transport de materials pesants, tenen altres usos en molts altres sectors a més del de la indústria en general.

Generalment s’utilitzen per moure grans embalums, material pesat, material a granel, aliments, paqueteria, vehicles …. Però, quins altres usos tenen aquestes cintes en processos que no siguin industrials? (més…)

Read More

Aplicació a gran escala de transportadors

A part de les mines de carbó i d’or, hi ha altres indústries que utilitzen una o una altra classe de mecanismes de transport. Entre elles poden esmentar-se les mines de coure, les pedreres i similars que manipulen minerals o altres materials amb cintes transportadores, com les fàbriques de materials de construcció i / o fàbriques de ciment. Hi ha també centrals tèrmiques i les sales de calderes en general, on el carbó i les seves cendres i escòries representen quantitats considerables. (més…)

Read More

Què són i que aplicació tenen els Transportadors de projecció?

Els Transportadors de projecció són màquines utilitzades en la indústria de concepció molt moderna i han adquirit gran acceptació, per la quantitat d’usos a què poden destinárseles. Consisteixen en dues cintes contínues de cautxú que, movent-se amb una forta velocitat, tenen els seus trams actius pràcticament en contacte. Una tremuja alimenta la zona d’entrada en contacte amb les dues cintes que amb la seva velocitat recullen el material i el projecten per l’altre extrem.

Si la màquina és alimentada amb regularitat la projecció es fa en forma de raig continu, que arriba fins a 20 o 25 metres de distància i fins a uns 10 metres d’alçada. Un dispositiu de cargol els permet variar la inclinació, de manera que es gradua l’abast o altura del doll, segons les conveniències.

Les cintes són de curta longitud i el conjunt es munta sobre un bastidor, generalment amb rodes, per poder ser transportat amb facilitat.

Són molt manejables perquè la seva longitud total no acostuma excedir de 2,5 metres i el seu pes màxim és de 300 a 400 quilos.

Se li troba construït en sèrie en el mercat espanyol, amb les petites dimensions indicades, per rendiments de 60 a 80 tones hora.

Es comprèn que una màquina de dimensions tan reduïdes i que transporta a distàncies de més de 20 metres té molts avantatges, entre les que es poden citar:

-Poder Graduar la distància de transport, tant en sentit horitzontal com en elevació.

Permetre inclinacions de 70 graus per elevar fins a més de 8 metres.

-Dirigir Els materials al punt desitjat en cada moment.

-Facilitat De maniobra en interiors de magatzems, cellers de vaixells, etc., on es poden estibar els materials fins al sostre.

-Poder Llançar els materials sobre obstacles, com ara vies, rases, tanques, etc.

Read More

Cintes transportadores més utilitzades en la indústria

En el sector industrial, les cintes transportadores són molt utilitzades per a tot tipus de processos, sectors i fabricació de materials, processament d’aliments, transport i classificat de mercaderies o objectes ….

Podem trobar diversos tipus de cintes transportadores disponibles al mercat, tot i que hi ha determinats models que són els més utilitzats per la seva facilitat d’ús i els components utilitzats en la seva fabricació i posterior manteniment. (més…)

Read More

La història de les cintes transportadores

L’any 1795 es coneix que es van utilitzar les primeres cintes transportadores per al transport de materials com el carbó i relacionats amb la indústria minera. Aquestes cintes eren més aviat curtes i s’utilitzaven en terrenys plans de manera general.

En aquella època, les cintes transportadores no eren com les que coneixem avui en dia, sinó que eren més aviat alguna cosa primitives. Tenien una cinta que normalment es fabricaven en cuir o lones i anaven lliscant per sobre d’una taula de fusta. D’aquesta manera s’aconseguien moure grans quantitats de material de forma ràpida i econòmica. (més…)

Read More