• Carrer Nou, 85 Figueres, Girona
 • L-V: 8:00-13:00 - 15:00-19:00
 • 972 50 17 13
 • cintas@tapyc.net

Coneguem una mica d’història de les cintes transportadores

Les bandes transportadores han estat un dels invents que van ajudar a revolucionar el desenvolupament industrial de les empreses des de l’any 1795. Aquest és un mètode eficaç i econòmic per al transport de mercaderies i materials de construcció.

Exactament l’any 1901, una empresa d’origen suec anomenada Sandvik, va ser la creadora de les bandes d’acer. En ser aquestes de tota mena de formes i mides, ja servirien per al transport de tot tipus de materials i productes.

La banda transportadora es converteix en estàndard de la indústria

Al ser una forma eficient i duradora de transport, les empreses que inicialment van apostar per aquest invent van ser les de mineria, però només es podien fer servir en trams molt curts i portar poc pes ja que eren fabricades de cuir o de lona teixida.

Actualment les bandes de transport estan preparades per moure tota mena de matèries i productes, en ser fetes amb el material que millor s’adapti a cada ús. En el cas dels aliments, compten amb protecció anti bacterial per evitar la contaminació del menjar i per a materials calents es fan de cautxú que les resisteixi altes temperatures.

Usos de la cinta de transport

 • Possibilitat d’usar-se amb àmplia diversitat de materials
 • Optimitzar el transport a llargues distàncies
 • S’instal·len sobre múltiples tipus de terreny
 • Milloren temps de trasllat
 • Permeten punts de càrrega i descàrrega a diversos llocs

Sens dubte les cintes transportadores són un invent que va arribar per quedar-se i contribuir a les indústries en múltiples maneres per incrementar la seva eficiència i ajudar els treballadors a aconseguir un major exercici.

Read More

Normes de seguretat en l’ús de cintes transportadores

Les cintes transportadores són un component clau en molts processos de producció industrial. Tot i això, el seu ús també implica riscos significatius per a la seguretat del personal que opera les cintes i per a l’equip mateix. Per aquesta raó, hi ha diverses normes de seguretat que cal seguir per garantir l’ús segur i adequat de les cintes transportadores.

La primera norma de seguretat és lús de protectors de cintes. Els protectors de cintes són dispositius dissenyats per cobrir les parts mòbils de les cintes transportadores, com els rodets i la corretja, per evitar que els operadors entrin en contacte amb ells accidentalment. A més, els protectors també poden protegir la cinta dels elements externs, com ara la pols i la humitat, cosa que pot prolongar la seva vida útil.

Una altra norma de seguretat important és la formació adequada del personal. És crucial que el personal encarregat d’operar les cintes transportadores rebi una formació completa sobre com fer-les servir de manera segura. La formació ha d’incloure la comprensió de com funciona la cinta, com carregar i descarregar materials, com fer el manteniment preventiu i com detectar i solucionar problemes.

A més, és important realitzar un manteniment preventiu regular a les cintes transportadores. Això inclou la neteja regular de la cinta, la lubricació dels components mòbils i la inspecció periòdica dels components crítics, com els rodaments i les corretges. La manca de manteniment pot comportar errors en els components i augmentar els riscos de lesions per al personal i danys a l’equip.

Finalment, cal seguir les normes de seguretat quant a l’ús d’eines i equip. Els operadors han d’utilitzar eines i equip de protecció personal adequats, com ara guants, ulleres de seguretat i cascos. A més, s’han de seguir les normes de seguretat específiques per a les tasques de càrrega i descàrrega de materials, incloent-hi la identificació i el maneig adequat de materials perillosos.

En conclusió, l’ús de cintes transportadores és essencial en molts processos de producció industrial, però també comporta riscs significatius per a la seguretat. Per garantir l’ús segur i adequat de les cintes transportadores, cal seguir normes de seguretat específiques, com l’ús de protectors de cintes, la formació adequada del personal, el manteniment preventiu regular i l’ús adequat d’eines i d’equip de protecció personal. Seguir aquestes normes de seguretat és crucial per garantir la seguretat del personal i l’equip i mantenir un ambient de treball segur i productiu.

Read More

La importància de les cintes transportadores a la indústria agrícola

Les cintes transportadores són una eina essencial a la indústria agrícola, ja que permeten el transport eficient i segur de diversos materials i productes. Des del transport de llavors i grans fins a la manipulació de productes acabats, les cintes transportadores són una solució efectiva per millorar l’eficiència i la productivitat de les operacions agrícoles.

Un dels principals avantatges de les cintes transportadores a la indústria agrícola és la seva capacitat per manejar grans volums de materials de manera ràpida i eficient. Això permet que els agricultors puguin transportar grans quantitats de productes de manera més ràpida i econòmica, cosa que es tradueix en un estalvi de temps i diners.

Un altre avantatge important de les cintes transportadores és la seva capacitat per manipular una àmplia gamma de materials. Des de llavors fins a productes acabats, les cintes transportadores poden manejar una àmplia varietat de productes agrícoles amb facilitat i eficiència. Això fa que les cintes transportadores siguin ideals per a processos de producció que impliquen el moviment de múltiples materials i productes.

A més, les cintes transportadores també són una solució ideal per millorar la seguretat a la indústria agrícola. En transportar materials de manera automatitzada, les cintes transportadores poden minimitzar el risc de lesions i accidents en comparació del transport manual. També es poden instal·lar dispositius de seguretat addicionals, com ara sensors i parades d’emergència, per garantir un ús segur i fiable de les cintes transportadores.

Per acabar, les cintes transportadores també poden ajudar a millorar la qualitat dels productes agrícoles. En moure els productes de manera suau i constant, les cintes transportadores poden minimitzar el dany als productes, cosa que pot ajudar a mantenir la seva qualitat i valor. Això és especialment important a la indústria agrícola, on la qualitat dels productes pot tenir un impacte significatiu en el seu preu de venda i en la satisfacció del client.

En conclusió, les cintes transportadores són una eina essencial a la indústria agrícola. Des de la capacitat per manejar grans volums de materials fins a la capacitat per millorar la seguretat i la qualitat dels productes agrícoles, les cintes transportadores són una solució efectiva per millorar l’eficiència i la productivitat en les operacions agrícoles. Per tant, és essencial que els agricultors considerin l’ús de cintes transportadores en els seus processos de producció per maximitzar-ne el potencial i millorar-ne la rendibilitat.

Read More

Cintes transportadores vs. transport manual: quina és la millor opció?

A la indústria, la manipulació de materials és una tasca essencial en qualsevol procés de producció. Una de les decisions més importants que els fabricants han de prendre és decidir entre l’ús de cintes transportadores o el transport manual dels materials. Ambdues opcions tenen els seus avantatges i desavantatges, i lelecció dependrà de les necessitats i recursos de cada empresa.

En primer lloc, el transport manual és una opció viable per a empreses que tenen operacions més petites o que manegen materials menys voluminosos. Per exemple, a empreses de construcció o petites fàbriques, el transport manual pot ser més pràctic i econòmic per manipular petites càrregues de materials.

Tot i això, el transport manual pot ser menys eficient que les cintes transportadores. El transport manual pot ser més lent, més costós i menys segur que les cintes transportadores, especialment quan es tracta de càrregues pesades o grans. A més a més, el transport manual pot ser més perillós per als treballadors, ja que pot augmentar el risc de lesions o accidents laborals.

Daltra banda, les cintes transportadores poden oferir una sèrie davantatges. Les cintes transportadores són capaces de transportar grans quantitats de materials de manera ràpida i eficient, cosa que redueix el temps de producció i els costos de mà d’obra. Les cintes transportadores també poden ser més segures que el transport manual ja que el risc de lesions i accidents es minimitza.

A més, les cintes transportadores són una opció més escalable per a empreses que busquen augmentar la producció en el futur. Les cintes transportadores poden ser ampliades i modificades segons les necessitats de l’empresa, cosa que les fa més flexibles que el transport manual.

En conclusió, tant el transport manual com les cintes transportadores tenen els seus avantatges i desavantatges. L’elecció entre tots dos dependrà de les necessitats i els recursos de cada empresa. Per a operacions més petites i manejables, el transport manual pot ser una bona opció, mentre que les cintes transportadores poden ser més adequades per a empreses que necessiten manejar grans quantitats de materials de manera eficient i segura. En última instància, lelecció entre les dues opcions dependrà de factors com el pressupost, la mida de lempresa i els objectius de producció.

Read More

Principals característiques de les bandes transportadores

Hi ha cintes de transport per mobilitzar tot tipus de material o producte en les indústries. Incloent a les persones, ja que les escales mecàniques també s’han d’incloure com una banda transportadora.

Principals components

Depenent de l’ús que se’ls donarà, cada banda transportadora té una sèrie de components entre els quals destaquen:

 • La cinta de transport
 • Els rodets d’impuls
 • El motor
 • Bastidors i tensors

La cinta de transport és el component principal, a l’ésser aquesta superfície la que s’encarrega de moure els materials o productes. Pot estar feta de material sintètic, cautxú o de metall. Els rodets s’encarreguen de moure la cinta que és impulsada pel motor, els bastidors que mantenen tot al seu lloc i els tensors que tenen cura que el contacte entre el corró i la banda sigui l’adequat.

Tipus de bandes transportadores

 • Planas
 • Amb rodets
 • De llistons
 • Modulars
 • Corbada

Les planes són les més comuns a l’ésser de funcionament bàsic, per moure d’un punt de l’A a la B en línia recta, amb rodets per a productes empaquetats que siguin molt pesats, la de llistons per a materials solts que no deixen que es surtin de la línia, les modulars són les que recullen matèria primera petita com grans o per aixecar caixes i les de cinta corbada que poden fer girs de fins a 180 graus.

En incomptables tasques i acompliments, les cintes transportadores són un recurs imprescindible en la mobilitat d’un sense numero de materials per a tot tipus de processos. No hi ha una indústria que no necessiti de diverses d’aquestes eines per al seu funcionament.

Read More

Què són les cintes transportadores magnètiques d’extracció?

Aquest tipus de cintes transportadores són utilitzades per realitzar canvis en l’elevació la retenció parcial de productes metàl·lics. Són cintes que poden utilitzar-se en treballs verticals o poc tradicionals.

Ens permeten augmentar la producció i garantir la seguretat, ja que poden ajudar a millorar el control de la posició dels materials metàl·lics. Són ideals per evitar l’acumulació de peces en els centres de producció, el que permet realitzar el treball amb seguretat així com evitar trencaments o altres perjudicis de l’maneig manual de peces metàl·liques, així com millorar la seguretat dels operaris.

Les cintes transportadores magnètiques funcionen a través d’imants de gran potència que permeten transportar peces metàl·liques de grans dimensions. Els components d’aquestes cintes són d’acer i permeten elevar-se, girar o baixar mitjançant força magnètica, el que permet orientar les peces en nombrosos angles.

Característiques principals de les cintes transportadores magnètiques

La seva utilització és possible en nombrosos tipus d’indústries, disposen de dissenys tant magnètics com no magnètics. Permeten transferir o retirar els encenalls de la maquinària i automatitzar sistemes existents.

El seu disseny permet configurar per al tipus de treball a realitzar així com utilitzar-les en sistemes d’apilament i desapilat.

Read More

On s’utilitzen les bandes transportadores?

Les bandes transportadores s’utilitzen en indústries i sistemes productius en diverses àrees, per traslladar mercaderies o matèria primera. Encara que ho vegem com una cosa aliena, la utilització de bandes transportadores incideix en el nostre diari viure.
(més…)

Read More

Bandes transportadores: usos i funcions

El transport diari de mercaderies i materials, bé sigui per la seva manipulació, emmagatzematge o distribució, es facilita en l’actualitat amb l’ús de bandes transportadores. Aquests elements automatitzats són usats en diversos sectors, com ara mineria, construcció, producció, magatzems, supermercats, llocs de recreació, aeroports i indústries.

(més…)

Read More

Cintas transportadoras para movilizar personas y equipajes

Las cintas transportadoras se han convertido con el paso del tiempo en equipos fundamentales para agilizar los sistemas industriales de producción y de servicios, por lo que han convertido en parte importante del desarrollo productivo y de transporte a distintos niveles.

La fabricación de las cintas transportadoras se realiza de acuerdo a la función que van a cumplir en el sector industrial o de servicios; ya que no se puede utilizar el mismo tipo de cinta transportadora para la industria alimenticia, que para la industria minera o para el traslado de personas y equipajes en una terminal aérea, por lo que actualmente existe una gran variedad de tipos de cintas transportadoras. (més…)

Read More

Consells importants per al manteniment preventiu de les cintes transportadores

Les cintes transportadores com qualsevol altre equip d’ús industrial necessiten de manteniment preventiu per minimitzar el risc de danys i avaries, per la qual cosa és necessari inspeccionar les bandes periòdicament per evitar problemes que puguin afectar la producció, així com danys evitables als equips.

Algunes tasques del manteniment preventiu poden realitzades directament per l’operador, pel que hem volgut dedicar aquest post per deixar alguns consells importants que ajudaran a realitzar el manteniment preventiu de les cintes transportadores.

(més…)

Read More