Les cintes transportadores són elements de suport que es fan servir com un sistema de transport de manera contínua, que està format per una de les cintes que es mou entre dos punts per facilitar la tasca en transportar volums importants de productes industrials i comercials. Les cintes transportadores de Tapyc, situats a Figueres, Girona, són ideals per millorar la feina amb qualitat.

Les empreses que són clients dels nostres sistemes, han assolitamb èxit les seves operacions de transport i d’emmagatzematge i a més, han aconseguit estalviar espai i despeses en recursos econòmics i laborals. Som especialistes en la instal·lació i fabricació de sistemes amb cintes transportadores per millorar la jornada de càrrega de productes de tota mena.

Les nostres cintes transportadores són eficients i asseguren la tensió i la freqüència correcta perquè les màquines de càrrega de productes funcionin de manera adequada per a cada tasca.

Amb una cinta transportadora podrem moure grans volums de mercaderia, productes i elements per a totes les empreses que necessiten d’una distribució automatitzada i emmagatzematge permanent.

Igualment, prestem servei en empreses amb alts nivells de manufactura i de distribució de materials per a la indústria. Compti amb les nostres cintes transportadores perquè podrà minimitzar la feina fent que carregar i descarregar es pugui fer amb facilitat i estalvi.