En el sector industrial, les cintes transportadores són molt utilitzades per a tot tipus de processos, sectors i fabricació de materials, processament d’aliments, transport i classificat de mercaderies o objectes ….

Podem trobar diversos tipus de cintes transportadores disponibles al mercat, tot i que hi ha determinats models que són els més utilitzats per la seva facilitat d’ús i els components utilitzats en la seva fabricació i posterior manteniment.

Podem trobar els següents tipus de cintes transportadora més utilitzats:

  • Cintes transportadores amb rodets: són de les cintes transportadores més utilitzades i comuns en la indústria. S’utilitzen en tot tipus de processos i el seu funcionament és bastant simple, ja que el componen tubs que han estat ubicats de forma perpendicular, facilitant el moviment dels objectes sobre d’elles.
  • Cintes transportadores amb rodes: aquest tipus de cinta és similar a la cinta de corrons. Utilitza uns tipus de rodes petites per a funcionar en comptes dels tubs. És una cinta utilitzada en processos on les càrregues són més lleugeres.
  • Cintes transportadores planes: En aquest tipus de cinta transportadora podem trobar dues classes diferents utilitzades en diferents tipus de processos. Normalment s’utilitzen cintes planes per peces i l’altre tipus s’utilitza per a material en massa utilitzant una cinta buida.

Podem trobar també un altre tipus de cintes com ara les cintes amb cadenes, que utilitzen llaços de cadena per a poder funcionar, encara que no són tan comuns i només les trobarem en processos de fabricació o transport d’objectes determinats.