Realitzar una inspecció ocular de les cintes transportadores de forma periòdica permet examinar totes les superfícies i parts visibles per verificar el seu correcte funcionament, això permet determinar falles que es poden reparar de manera oportuna, la qual cosa ajuda a estalviar temps i diners en evitar que la producció d’s’aturi per un problema que pot ser detectat.

Aspectes a considerar en la inspecció ocular

Nivell de neteja de la banda: per a realitzar una inspecció ocular detallada el primer pas és verificar que la banda, tant les peces amb les que fa contacte estiguin netes, la brutícia i altres substàncies que poden acumular-se en la banda poden contaminar els productes que es transporta, a més poden afectar la lubricació d’algunes peces i afectar el seu funcionament.

  • Integritat de la banda: cal inspeccionar detalladament la banda parell verificar que no hi hagi danys, s’ha de verificar:
  • Que les juntes estiguin en bones condicions.
  • L’aspecte de les politges de les banda dels rodets, els perfils, el llit lliscant i les clavegueres.
  • Que es complementin els rodaments i els rodets.
  • Funcionament de la banda transportadora: s’ha de verificar que la banda estigui centrada en el transportador, ja que això permet un transport òptim dels productes, s’ha de revisar que les politges, les rodes i els rodets estiguin ben col·locats i alineats, de no estar-ho es corre el risc que la banda es desviï cap a un dels costats.

Cal revisar el funcionament de la banda tant buida com amb productes, ja que a l’estar en operació pot començar a relliscar a causa del pes de la càrrega o que es generin frecs en algun punt que si no es corregeixen a temps poden afectar la integritat de la banda.