Totes les cintes transportadores que s’utilitzen en processos industrials són una part fonamental en el procés de fabricació o producció i requereixen estar constantment en funcionament, per això no es  poden aturar, ja que suposaria grans pèrdues econòmiques per a qualsevol empresa i procés de fabricació.

Les cintes transportadores, en una gran quantitat, estan fabricades amb goma, és probable que amb el pas del temps, es puguin desgastar i amb això tenir un trencament que ens suposaria temps i diners en la seva substitució per una altra nova i tots els perjudicis que això comporta.

Actualment hi ha moltes tecnologies que ens permeten reparar les cintes de goma de forma ràpida i eficaç, estalviant així temps i diners en qualsevol procés o indústria.

Existeixen productes fabricats amb compostos que es poden aplicar de forma correcta per poder recuperar l’estat inicial de la goma d’una cinta transportadora i la seva reparació comporta molt poc temps.

D’altra banda, convé revisar periòdicament qualsevol tipus de cinta transportadora, així com els seus mecanismes i components per evitar futures ruptures i avaries que poden paralitzar tota la producció durant molt de temps. Realitzar les inspeccions i manteniment adequats en una cinta, així com un correcte alineament, engreixat i tensió, permetran allargar encara més la vida útil de la cinta.

D’aquesta manera podrem tenir en condicions òptimes qualsevol tipus de cinta transportadora i estalviar així molt de temps i diners mantenint un equip clau per a tot el procés de forma correcta.