Les cintes transportadores van arribar per millorar diferents activitats o processos en molts camps de les indústries, és important utilitzar-les amb certes precaucions, a continuació algunes recomanacions:

Només utilitzar la cinta transportadora per a la tasca que ha estat fabricada i per personal autoritzat, qui ha de conèixer tant les possibilitats i limitacions de la màquina com els dispositius de seguretat. Així mateix, és vital estudiar la informació de fàbrica que contingui la màquina.

Quan es tracti de reparar per alguna falla, només ho ha de fer el personal especialitzat i un cop se sospiti del funcionament irregular el millor és suspendre l’ús. D’altra banda, cal triar el tipus de cinta transportadora adequat, segons el treball que es vulgui fer, és a dir, que es tria en funció del tipus d’aliments, material o objectes a transportar, la quantitat i la distància del recorregut.

Cal destacar, que en el cas de transportar materials que siguin oliosos, humits o tinguin altes temperatures s’ha de comptar amb bandes especials. En el mateix ordre d’idees, s’ha de triar una ubicació adequada per a les cintes transportadores, ha de ser una superfície ferma i anivellada, a més que ha d’estar neta i seca i sense presència d’obstacles voltant.

També és important assegurar-se que la tensió i freqüència de la presa de corrent compleixi amb les que la màquina necessiti. Altres requisits importants són la indumentària dels operadors, han de complir amb els equips de seguretat i evitar fer servir cadenes, penjolls o altres que puguin enganxar-se amb la màquina.