Les bandes transportadores han estat un dels invents que van ajudar a revolucionar el desenvolupament industrial de les empreses des de l’any 1795. Aquest és un mètode eficaç i econòmic per al transport de mercaderies i materials de construcció.

Exactament l’any 1901, una empresa d’origen suec anomenada Sandvik, va ser la creadora de les bandes d’acer. En ser aquestes de tota mena de formes i mides, ja servirien per al transport de tot tipus de materials i productes.

La banda transportadora es converteix en estàndard de la indústria

Al ser una forma eficient i duradora de transport, les empreses que inicialment van apostar per aquest invent van ser les de mineria, però només es podien fer servir en trams molt curts i portar poc pes ja que eren fabricades de cuir o de lona teixida.

Actualment les bandes de transport estan preparades per moure tota mena de matèries i productes, en ser fetes amb el material que millor s’adapti a cada ús. En el cas dels aliments, compten amb protecció anti bacterial per evitar la contaminació del menjar i per a materials calents es fan de cautxú que les resisteixi altes temperatures.

Usos de la cinta de transport

  • Possibilitat d’usar-se amb àmplia diversitat de materials
  • Optimitzar el transport a llargues distàncies
  • S’instal·len sobre múltiples tipus de terreny
  • Milloren temps de trasllat
  • Permeten punts de càrrega i descàrrega a diversos llocs

Sens dubte les cintes transportadores són un invent que va arribar per quedar-se i contribuir a les indústries en múltiples maneres per incrementar la seva eficiència i ajudar els treballadors a aconseguir un major exercici.