Les cintes transportadores com qualsevol altre equip d’ús industrial necessiten de manteniment preventiu per minimitzar el risc de danys i avaries, per la qual cosa és necessari inspeccionar les bandes periòdicament per evitar problemes que puguin afectar la producció, així com danys evitables als equips.

Algunes tasques del manteniment preventiu poden realitzades directament per l’operador, pel que hem volgut dedicar aquest post per deixar alguns consells importants que ajudaran a realitzar el manteniment preventiu de les cintes transportadores.

Realitzar una inspecció detallada de manera periòdica: cal fer una inspecció detallada de tot l’equip per comprovar si hi ha peces que estiguin presentant un funcionament inadequat o que estiguin debilitant a causa del desgast, això permet fer els canvis necessaris abans que es presenti un problema que pugui afectar la producció.

Alguns dels problemes més comuns que es detecten amb aquest tipus d’inspecció són:

  • Bandes que no funcionen recte.
  • Blocs rodats.
  • Rodaments trencats o amb fissures importants.
  • Bandes amb teixit danyat
  • Bandes que permeten lliscament.
  • Els problemes indicats no indiquen necessàriament que la banda està trencada, encara que en general la banda trencada és una les principals causes de falles en les cintes transportadores.

Revisar altres parts de l’equip: després de revisar les bandes i el seu funcionament cal inspeccionar altres parts de l’equip transportador, com els coixinets, ja que moltes vegades els problemes es presenten en diferents components i afecten el funcionaments de l’equip, per això encara que les bandes estan en bon estat pot presentar-se falles ocasionades pel funcionament inadequat d’altres peces o parts.