Les cintes transportadores són màquines de gran utilitat en fàbriques i indústries i permeten dur a terme els treballs a gran escala i de manera més ràpida. Però en ocasions poden presentar certes falles, cal reconèixer-les i saber com solucionar-les.

Una de les més comunes és quan el material transportat s’adhereix a la banda, convé netejar el punt de descàrrega utilitzant raspadors o netejadors segons sigui el material i el tipus de banda. En el cas on produeixi vessament, segellar la zona de càrrega i posar el material cap al centre.

Si el problema és l’alineació incorrecta s’ha de netejar la banda, cobrir i guiar, en els danys per impacte disminuir l’alçada de la caiguda lliure o tractar d’absorbir l’energia que produeix aquesta caiguda amb la instal·lació de barres d’impacte sobre un llit de treball pesat.

Per evitar accidents per compressió o aixafament, protegir les àrees on hagin risc que les mans, les robes soltes o penjants puguin quedar atrapats amb la instal·lació de guardarodillos de retorn. Un altre problema comú és l’acumulació de pols, es resol amb cobertes per bandes transportadores.

Quan es tracti de lliscament o patinatge, elevar el coeficient de fricció entre la banda i la politja, per al desplaçament en retrocés de la banda el millor és posar un fre anti retrocés sobre l’eix motriu o politja principal. Per prevenir danys en els rodets s’ha d’apostar pels d’alta qualitat i així evitar futurs problemes o ruptures.