Les bandes transportadores han permès l’automatització dels sistemes de transport de productes i matèries prima fent que la producció sigui molt més eficient, ja que s’han convertit en un factor preponderant per a l’optimització dels temps en la línia de producció, a més ajuden a disminuir l’esforç dels operaris brindant un alt grau d’ergonomia i disminució de riscos laborals.

En l’actualitat gran part de les empreses utilitzen bandes transportadores en diferents processos de producció, des de la descàrrega de matèries primeres de camions o contenidors, el trasllat de productes en les línies d’assemblatge o producció, fins l’emmagatzematge o càrrega de productes acabats per enviar- al mercat.

La indústria alimentària és un dels sectors industrials on històricament més s’han fet servir les bandes transportadores industrials gràcies a la higiene i neteja que proporcionen disminuir enormement el contacte del producte amb les parts mòbils, especialment les bandes de moviment horitzontal i vibració; les peces es fabriquen en acer inoxidable la qual cosa permet que els sistemes de neteja de les bandes transportadores siguin més higiènics i senzills de mantenir.

Entre els avantatges que aporten les bandes transportadores a la indústria d’aliments tenim:

Agiliten la producció, ja que el sistema manté una velocitat constant i no hi ha interrupcions

Evita la contaminació dels productes: gràcies a la higiene i neteja d’aquests sistemes és poc probable que bacteris o altres factors contaminants puguin alterar el producte.

Facilita el control: les bandes transportadores poden ser controlades fàcilment des d’una estació central de control, el que facilita la seva operació.