Hi ha cintes de transport per mobilitzar tot tipus de material o producte en les indústries. Incloent a les persones, ja que les escales mecàniques també s’han d’incloure com una banda transportadora.

Principals components

Depenent de l’ús que se’ls donarà, cada banda transportadora té una sèrie de components entre els quals destaquen:

  • La cinta de transport
  • Els rodets d’impuls
  • El motor
  • Bastidors i tensors

La cinta de transport és el component principal, a l’ésser aquesta superfície la que s’encarrega de moure els materials o productes. Pot estar feta de material sintètic, cautxú o de metall. Els rodets s’encarreguen de moure la cinta que és impulsada pel motor, els bastidors que mantenen tot al seu lloc i els tensors que tenen cura que el contacte entre el corró i la banda sigui l’adequat.

Tipus de bandes transportadores

  • Planas
  • Amb rodets
  • De llistons
  • Modulars
  • Corbada

Les planes són les més comuns a l’ésser de funcionament bàsic, per moure d’un punt de l’A a la B en línia recta, amb rodets per a productes empaquetats que siguin molt pesats, la de llistons per a materials solts que no deixen que es surtin de la línia, les modulars són les que recullen matèria primera petita com grans o per aixecar caixes i les de cinta corbada que poden fer girs de fins a 180 graus.

En incomptables tasques i acompliments, les cintes transportadores són un recurs imprescindible en la mobilitat d’un sense numero de materials per a tot tipus de processos. No hi ha una indústria que no necessiti de diverses d’aquestes eines per al seu funcionament.