Les cintes transportadores, a més de ser usades per a realitzar el transport de materials pesants, tenen altres usos en molts altres sectors a més del de la indústria en general.

Generalment s’utilitzen per moure grans embalums, material pesat, material a granel, aliments, paqueteria, vehicles …. Però, quins altres usos tenen aquestes cintes en processos que no siguin industrials?

Les cintes i bandes transportadores també s’utilitzen en altres llocs i tenen diversos usos, com moure els aliments abans de pagar-ho dins d’un supermercat o moure ramaderia entre molts altres.

Depèn de la funció i comesa de cada banda transportadora, es dissenyen segons l’ús i necessitats perquè puguin exercir correctament la seva comesa en la indústria o el lloc on es vagin a instal·lar.

Podem trobar diferents tipus de bandes, explicarem algunes de les més utilitzades:

Llises, utilitzades per a instal·lacions horitzontals i de petit angle d’inclinació.

Les de superfície rugosa, que permeten evitar el desplaçament de les peces que es transporten pel fet que poden oferir un adherència superior, evitant així moviments que no són necessaris.

De pestanyes ondulades i sortints. Principalment es dissenyen per a instal·lacions amb angles d’inclinació elevats per mantenir el material de forma estable.

Bandes resistents a l’abrasió i la calor. Permeten resistir amb materials amb altes temperatures i que siguin abrasius.

Bandes anti-flama. Són bandes transportadores que són ideals per al treball en mineries, resistents a alta temperatures i possibles incendis.