Per a qualsevol empresa és de gran importància mantenir les seves cintes transportadores funcionant de manera òptima, ja que estan s’encarreguen de garantir la màxima productivitat en ser les encarregades de transportar matèries primes, entrades, peces i productes acabats a cada estació de treball fins a l’àrea de despatx i distribució, es evident que es un equip imprescindible en qualsevol línia de producció.

A causa d’això és necessari comptar amb una política de manteniment predictiu i de reparació, per evitar que es presentin falles que afectin la producció per la inevitable parada d’una cinta transportadora, com hem comentat en anteriors posts, una de les claus és la neteja adequada i la revisió constant de les peces de cautxú o materials sintètics subjectes a desgast pel volum de treball.

No obstant això una neteja adequada i periòdica de les cintes transportadores, que per descomptat és necessària per garantir i augmentar la seva vida útil, ha de recordar que es poden presentar avaries i falles intempestives en els rodets, transmissió i engranatges de la cinta, per la qual cosa és necessari garantir el manteniment adequat i el canvi d’alguns components en els lapses recomanats.

Un dels elements del que cal estar més atents és de les parts de cautxú i les juntes d’expansió de la cinta transportadora, atès que elles reben constant pressió durant el treball suportant objectes que s’han de transportar, per això poden presentar alguna fissura o dany en qualsevol moment que si és detectat a temps pot ser reparat fàcilment.