Els Transportadors de projecció són màquines utilitzades en la indústria de concepció molt moderna i han adquirit gran acceptació, per la quantitat d’usos a què poden destinárseles. Consisteixen en dues cintes contínues de cautxú que, movent-se amb una forta velocitat, tenen els seus trams actius pràcticament en contacte. Una tremuja alimenta la zona d’entrada en contacte amb les dues cintes que amb la seva velocitat recullen el material i el projecten per l’altre extrem.

Si la màquina és alimentada amb regularitat la projecció es fa en forma de raig continu, que arriba fins a 20 o 25 metres de distància i fins a uns 10 metres d’alçada. Un dispositiu de cargol els permet variar la inclinació, de manera que es gradua l’abast o altura del doll, segons les conveniències.

Les cintes són de curta longitud i el conjunt es munta sobre un bastidor, generalment amb rodes, per poder ser transportat amb facilitat.

Són molt manejables perquè la seva longitud total no acostuma excedir de 2,5 metres i el seu pes màxim és de 300 a 400 quilos.

Se li troba construït en sèrie en el mercat espanyol, amb les petites dimensions indicades, per rendiments de 60 a 80 tones hora.

Es comprèn que una màquina de dimensions tan reduïdes i que transporta a distàncies de més de 20 metres té molts avantatges, entre les que es poden citar:

-Poder Graduar la distància de transport, tant en sentit horitzontal com en elevació.

Permetre inclinacions de 70 graus per elevar fins a més de 8 metres.

-Dirigir Els materials al punt desitjat en cada moment.

-Facilitat De maniobra en interiors de magatzems, cellers de vaixells, etc., on es poden estibar els materials fins al sostre.

-Poder Llançar els materials sobre obstacles, com ara vies, rases, tanques, etc.